Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme

NACIONALNO UDRUŽENJE ZA KLINIČKU ISHRANU SRBIJE NACIONALNO UDRUŽENJE ZA KLINIČKU ISHRANU SRBIJE NACIONALNO UDRUŽENJE ZA KLINIČKU ISHRANU SRBIJE NACIONALNO UDRUŽENJE ZA KLINIČKU ISHRANU SRBIJE NACIONALNO UDRUŽENJE ZA KLINIČKU ISHRANU SRBIJE NACIONALNO UDRUŽENJE ZA KLINIČKU ISHRANU SRBIJE

O udruženju

27. juna 2003.godine je zvanično osnovano Nacionalno Udruženje za parenteralnu i enteralnu ishranu Srbije i Crne Gore – NUPEN. Predsenik NUPENa je postala Prim. Dr Marina Panišić-Šekeljić, potpredsednik Prof. Dr Dino Tarabar i generalni sekretar Prof Mirjana Antunović.

LLL nutrition

Тhe Life Long Learning (LLL) programme in Clinical Nutrition and Metabolism  je izuzetno efikasan obrazovni program za lekare i zdravstvene stručnjake, koji nudi kombinovanu obuku on-line i na kursevevima „u živo“, po raznim inovativnim metodologijama obuke i resursa.

Program je zasnovan na Obrazovnom programu i nudi 120 modula obuke (100 su već dostupni on-line: lllnutrition), kreiran je i recenziran od strane priznatih evropskih stručnjaka.Moduli su slobodno dostupni on-line nakon registracije.

PREPORUKE NUPENS

– za procenu nutritivnog statusa i postavljanje indikacija za nutritivnu potporu u perioperativnom periodu
– za primenu nutritivne potpore u preoperativnom periodu
– za primenu nutritivne potpore u postoperativnom periodu kod elektivno operisanih bolesnika

Rukovodstvo

specijalista anesteziologije i reanimatologije
Asist. dr sci. med.
M.D. Primarius, Opšti hirurg