Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
Title Image

Mihailo Bezmarević

Home  /  Mihailo Bezmarević
Mihailo Bezmarević
Asist. dr sci. med.
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Opšti podaci Rođen 02. juna 1982. godine Obrazovanje 2019. Doktor medicinskih nauka, VMA, Medicinski fakultet Univerziteta odbrane u Beogradu 2018. Subspecijalnost iz oblasti kliničke nutricije Evropsko udruženje za kliničku ishranu i metabolizam, ESPEN diploma kliničke nutricije i metabolzima, Madrid, Španija 2009-2014. Specijalizacija opšte hirurgije, VMA Beograd 2007-2009. Specijalističke akademske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, oblast: digestivni sistem 2000-2006. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Kretanje u službi Od 2019. asistent, predmet hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta odbrane u Beogradu 2014-2019. saradnik u nastavi, predmet hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta odbrane u Beogradu Od 2014. hirurg specijalista u Klinici za opštu hirurgiju VMA 2009-2014. lekar na specijalizaciji u Klinici za opštu hirurgiju VMA 2007-2009. lekar u službi hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Nikšić Stručno usavršavanje 2019. UEG fellowship za kliničare (hirurgija) – stručno usavršavanje iz laparoskopske hepatobilijarne i pankreasne hirurgije, Akademski Medicinski Centar, Univerzitetska bolnica u Amsterdamu (prof. dr Mark Beselink), Amsterdam, Kraljevina Holandija 2018. X UEG Internacionalni kurs stečenih bolesti pankreasa, Berlin, Nemačka 2018. ESPEN - ova diploma iz kliničke ishrane i metabolizma, Madrid, Španija 2017. septembar – decembar, stručno usavršavanje i fellowship, Klinika za opštu, visceralnu i transplantacionu hirurgiju, Hirurška klinika, Univerzitetska bolnica u Hajdelbergu (prof. dr Markus Bihler), Hajdelberg, Nemačka 2016. UEG napredni kurs – karcinom pankreasa, Klinikum rechts der Isar, Tehnički Univerzitet u Minhenu, Univerzitetska klinika za opštu, visceralnu i transplantacionu hirurgiju (prof. dr Helmut Fris), Minhen, Nemačka 2016. LLL kurs – Nutritivna potpora u gastrointestinalnim bolestima, Kopenhagen, Danska 2016. LLL kurs – Nutritivna potpora u metaboličkom sindromu, Kopenhagen, Danska 2016. LLL kurs – Nutritivna potpora u perioperativnom periodu, Kopenhagen, Danska 2016. LLL kurs – Nutritivna potpora u bolestima pankreasa i jetre (gastroenterologija, hirurgija, onkologija), Kopenhagen, Danska 2016. ESPEN-ov TTT napredni kurs kliničke nutricije i metabolizma, Nica 2015. LLL kurs – Nutritivna potpora izvan bolnice u adultnoj populaciji (HPN – Home parenteral nutrition), Atina, Grčka 2015. LLL kurs – Nutritivna potpora u onkologiji, Atina, Grčka 2015. FRANC workshop kliničke nutricije u onkologiji, Bad Homburg 2014. Napredni kurs minimalno invazivne hirurgije hemoroidalne bolesti (THD laboratorija), Barselona 2013. Napredni kurs hirurgije karcinoma rektuma, Sremska Kamenica 2012. UEG VII napredni kurs stečenih bolesti pankreasa (ISIDOP), Prag 2012. ESPEN-ov napredni kurs kliničke nutricije i metabolizma, Dubrovnik 2012. VIII LLL kurs kliničke nutricije, Beograd 2011. VII bazični kurs kliničke nutricije, Sarajevo Predmeti edukacije 2019. Minimalno invazivna hirurgija jetre i pankreasa, Amsterdam, Holandija 2018. Klinička ishrana i metabolizam u perioperativnom peridu; ERAS program, Madrid, Španija 2017. Hirurgija pankreasa i hepatibilijarna hirurgija, Hajdelberg, Nemačka 2016. Klinička potpora u perioperativnom peridu, bolestima pankreasa i jetre, Kopenhagen, Danska 2015. Modaliteti lečenja „otvorenog abdomena“, KCI Acelity, Zagreb 2014. Minimalno invazivni pristup u hirurgiji karcinoma pankreasa, Evropski pankreasni klub, Sautempton 2014. „Step-up“ pristup u lečenju akutnog pankreatitisa, Evropski pankreasni klub, Sautempton 2014. Savremeni hirurški pristupi u proktologiji, Barselona, Španija Članstva Srpsko lekarsko društvo (SLD) Hirurška sekcija SLD-a Srpski pankreasni klub (SPC) Evropski pankreasni klub (EPC) Američka pankreasna asocijacija (APA) Internacionalna asocijacija pankreatologa (IAP) Nacionalno udruženje za parenteralnu i enteralnu nutriciju Srbije (NUPENS) Evropsko udruženje za kliničku ishranu i metabolizam (ESPEN) Evropsko udruženje gastroenterologije (UEG) Evropsko udruženje vaskularne hirurgije (ESVS) Evropsko-Afričko udruženje hepatibilijarne i pankreasne hirurgije (E-A HPBA) Stručni radovi, predavanja i druge publikacije 22 rada štampanih u celosti kao prvi autor 20 radova štampanih u celosti kao koautor 30 radova kao autor i koautor štampanih u formi apstrakta Preko 35 predavanja na domaćim i kongresima u inostranstvu Autor „Preporuke za primenu nutritivne potpore u postoperativnom periodu kod elektivno operisanih bolesnika“ u „Preporuke Nacionalnog udruženja za kliničku ishranu Srbije“ 2017.god. Stručne publikacije: Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Mihailo_Bezmarevic ORCID: 0000-0003-1938-8298 Recezent u časopisima Vojnosanitetski pregled, Pancreatology, Pancreas, World Journal of Gastroenterology, Journal of Endovascular Therapy, Journal of Drug Assessment, BMC Surgery, Clinical Nutrition, UEG Journal Član uredničkog odbora u časopisima Clinical Nutrition Experimental, Clinical Nutrition ESPEN, Pancreas Open Journal Članstvo u projektima 1. „International clinical study of acid suppressant drugs in acute pancreatitis“, pod okriljem Internacionalne asocijacije pankreatologa i Evropskog pankreasnog kluba (IAP i EPC) od 2019.godine (2019.) 2. „ESPEN guidelines on nutritional support in pancreatic diseases (acute and chronic pancreatitis)“, ESPEN, projekat pod okriljem Evropskog udruženja za kliničku ishranu i metabolizam, odobren 2018.godine od strane Evropske komisije za kliničke vodiče (2018.) 3. PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium, German Cancer Research Center, Heidelberg, Nemačka http://pandoraconsortium.wixsite.com/pandora (2015.) 4. „Natural history of serous cystadenomas“, pod okriljem IAP i EPC (evropska studijska grupa za cistične tumore pankreasa): registarski broj studije IRB 00006477 (2014.) 5. „Interaktivna uloga dislipidemija, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima - genetički i biohemijski markeri“ - projekat br. 175035 odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS (2013.) Stipendije i nagrade 2018. UEG fellowship – Academic Medical Center, Amsterdam, Netherlands, Supervizor: Prof. dr. Marc.G. Besselink 2018. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Berlin, Nemačka 2017. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Budimpešta, Mađarska 2017. Nagrada za oralnu prezentaciju i nagrada u kategoriji mladih istraživača, Evropsko udruženje za kliničku ishranu i metabolizam, Hag, Kraljevina Holandija 2016. Nagrada za poster prezentaciju, Evropsko udruženje za kliničku ishranu i metabolizam, Kopenhagen, Danska 2016. UEG fellowship stipendija – UEG Basic Science Course on "Hot topics in experimental GI cancer (pancreatic ductal adenocarcinoma)", Minhen, Nemačka 2016. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Liverpul, Velika Britanija 2015. Nagrada za poster prezentaciju, Evropsko udruženje za kliničku ishranu i metabolizam, Lisabon 2014. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Sautempton 2013. Druga nagrada za naučno-istraživački rad u kategoriji mladih istraživača Američke pankreasne asocijacije, Majami 2013. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Cirih 2012. Nagrada za mlade istraživače sa najboljom poster prezentacijom na kongresu Evropskog pankreasnog kluba, Prag 2007. Stipendija grada Beograda za mlade talente.

Specialty Asist. dr sci. med.
Work Days